top of page

Nordic Labor ir jauns un uzticams darba vietu nodrošinātājs un sadarbības partneris.

Mēs augsti vērtējam klientu vēlmes, izprotam strādājošo vajadzības un pieturamies pie saviem solījumiem.

Kolektīvs

 

Mēs rūpējamies par saviem cilvēkiem, dalāmies ar zināšanām un pieredzi, īstenojot katra cilvēka potenciālu.

Uzskatām par būtisku ētikas principus –

atbilstošs atalgojums, strādājošo vienlīdzība un pacietība.

Mēs augsti vērtējam abu pušu intereses un sasniegumus. Esam atvērti jaunām un drosmīgām idejām, pielietojot inovatīvus risinājumus.

Vīzija

Nordic Labor vīzija ir izveidot sabiedrību, kur sadarbības partneri sasniegtu panākumus un strādājošie iegūtu labklājību.li osakond

bottom of page